top of page

KULLANIM KOŞULLARI

 

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları” www.handetekerekoglu.com uzantılı web sitemizde (Site) sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içerir. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı, bu koşulları kabul etmiş olduğunuzu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Hande İşsever (“Şirket”) herhangi bir zamanda, bu koşullarda dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Koşullarda yapılan her değişiklik, sitemizde ve uygulamamızda ilan edilir edilmez yürürlüğe girecektir. Bu nedenle sitemizi her ziyaret ettiğinizde, bağlı bulunduğunuz koşulları öğrenmek için Sitenin ve uygulamanın “Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası sayfasını düzenli şekilde takip etmenizi rica ederiz.

 

- Site kişisel kullanımı için ziyaret eden ve/veya Site aracılığı ile Hande İşsever’in tanı ve tedavi amacı taşımayan online hizmetlerinden üye olmak şartıyla faydalanan gerçek kişi Kullanıcıdır. Kullanıcı, işbu kullanım şartlarında belirtilen amaç ve yetki çerçevesinde Siteyi ve uygulamayı kullanır. Kullanıcı, site ve uygulama üzerinde hukuka ve kullanım koşullarına aykırı, haksız ve yetkisiz bir tasarrufta bulunmaz.

 - Kullanıcı, Kullanım Koşulları ile birlikte Gizlilik hükümlerini de okuduğunu, anladığını ve Gizlilik kurallarına da uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

-Kullanıcı, Siteyi ve uygulamayı ziyaret etmekle veya kullanmakla bu koşulları okuduğunu, anladığını, bu koşullar ile birlikte Site ve uygulama ile ilgili yürürlükte bulunan tüm kanunlara, yönetmeliklere ve sair mevzuata da uymakla yükümlü olduğunu açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Kullanıcı bu taahhüdüne aykırı davranması halinde Siteye ve uygulamaya erişimin engellenebileceğini ve/veya üyeliğinin iptal edilebileceğini ve/veya hakkında yasal yollara müracaat edilebileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

 - Siteden çeşitli web sayfalarına link verilerek yönlendirme yapılmasının tek amacı tamamen Kullanıcıya bilgi vermektir. Hande İşsever, Site ve Uygulamada hiçbir ticari amaçla link vermez ya da yönlendirme yapmaz. Yönlendirme yapılan web sitelerinin içeriklerini Hande İşsever denetlemez, garanti etmez ve sorumluluk kabul etmez.

- Kullanıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından Hande İşsever’in izni olmaksızın Site’ye link verilemez.

 - Hande İşsever’in Sitede bulunan bilgi, yorum, görüntü, yöntem ve sair verinin (İçerik/Bilgi), doğru, tam, işlevsel, hatasız ve güncel olması ile ilgili Kullanıcıya bir garanti vermez. Site içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır.

- Sitede yer alan İçerik, belirsiz, yoruma açık ve risk taşıyan ifadeler içerebilir. Kullanıcı, İçeriğin tereddütsüz bir bilgi kaynağı olarak kullanamaz. Tıbbi veriler hakkında yorum ve görüşün diyetisyenlere ait olduğunu kabul eder.

- Hande İşsever, Sitede bulunan Bilgi’yi güncellemek, değiştirmek, silmek ve düzenlemek konusunda hak sahibidir. Tüm bu işlemler sırasında, oluşabilecek muhtemel hatalar, eksikler yahut değişiklikler nedeniyle Kullanıcı ya da üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 - Hande İşsever, Sitenin kesintisiz hizmet vereceğini garanti etmez ve herhangi bir zamanda Sitede mevcut sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hande İşsever, Sitenin virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler içermediğini ve Siteden yükleme yapmanız halinde virüs bulaşmayacağını garanti etmez. Bu nedenler ile Hande İşsever’in Kullanıcı ve üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğu yoktur.

- Hande İşsever’in Siteyi ya da Sitenin bir bölümünü tamamen ya da kısmen geçici bir süre boyunca askıya alması veya tamamen durdurmasından dolayı Kullanıcı ya da üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

- Site üzerinde yayınlanan bilgiler bakımından, Hande İşsever’in Kullanıcıya bir taahhüdü yoktur. Söz konusu bilgiler bakımından her türlü karar ve sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Sitede yer alan içeriği amacı dışında kullanması, bu içeriğe dayanarak kararlar alması veya bir davranışta bulunması veya Siteden edindiği bilgileri kullanmasından dolayı sair bir nedenle zarara uğramasından Hande İşsever ‘i sorumlu tutamaz. Kullanıcının Site nedeniyle oluştuğunu ya  da oluşacağını iddia ettiği zararlardan Hande İşsever hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 - Sitedeki tüm bilgiler, sağlığı korumaya, geliştirmeye ve toplumu bilinçlendirmeye yönelik olarak hazırlanmış genel bilgiler içermektedir. Kullanıcının özel durumu hakkında tavsiye niteliği taşımaz.

 - Sitede yer alan hiçbir bilgi, tanı ve tedavi anlamı taşımaz. Sitede yer alan bilgileri, tanı ve tedavi yönteminin seçimi anlamına gelecek şekilde kullanmayınız. Tanı ve tedavi için mutlaka ve daima doktorunuza başvurunuz. Her kişinin birbirinden farklı ve özel durumları olabilir ve bunları yalnız doktorunuz değerlendirebilir.

 - Sitede bilgilendirme amacı ile verilen içerik, reklam veya talep yaratıcı faaliyet amacı taşımadığı gibi tanı ve tedaviye yönlendirme amacı da taşımamaktadır.

 Sitenin online hizmetlerinden faydalanmak için üye olmanız sırasında takip etmeniz gereken aşamalar şunlardır:

 - Kullanıcının üye olması sırasında ya da Siteyi kullanımı sırasında gerçekleştireceği işlemlerde, ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve parolası Kullanıcının kendisi tarafından seçilmelidir. Kullanıcı, seçmiş olduğu kullanıcı adı ve parolasını 3. kişiler ile paylaşmamalı ve 3.kişilerin erişmesine engel olacak gerekli tüm güvenliği ve gizliliği sağlamalıdır. Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve parola ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 - Kullanıcı Sitenin kullanımı sırasında kendisine ait bir bilgi paylaşması halinde ilgili bilginin kendisine ait, doğru, tam ve güvenilir bir bilgi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 - Kullanıcı, Siteyi hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Siteyi ya da Sitenin bir bölümünü değiştirmek, bozmak, herhangi bir ters mühendislik yapmak ya da Site içerisindeki verileri toplamak amacıyla kullanamaz. Virüs ve benzeri herhangi bir Site’ye zarar verici işlemler yapamaz.

 - Kullanıcı, Siteyi , Site alt yapısını, İçeriği, Sitenin Kullanıcı verilerini izlemek, kopyalamak ya da başka bir yol ile müdahale etmek gibi amaçlarla kullanamaz.

- Kullanıcı, Hande İşsever’in izni olmaksızın Hande İşsever ‘e ait herhangi bir ad, unvan, marka, logo, görsel, belge, veri tabanı, yöntem teknik ve bunlarla sınırlı olmaksızın Sitede yer alan herhangi bir bilgiyi (hepsi için “İçerik” denilmektedir.) kullanamaz. Hande İşsever İçerik üzerinde başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan manevi haklar ile işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve yayın (mali) haklarına ve sair mevzuattan doğan tüm haklara sahiptir. Kullanıcı’nın Hande İşsever izni olmaksızın yapmış olduğu tüm kullanım, zarar şartı aranmaksızın Hande İşsever’in haklarının ve iş bu Kullanım Koşullarının ihlali anlamını taşıyacaktır.

-Kullanıcı, Hande İşsever ‘in telif haklarını ihlal etmesi veya işbu Site Kullanım Koşullarına aykırı şekilde Siteyi kullanması halinde; Hande İşsever’in ve 3.kişilerin kar kaybı dahil müspet ve menfi tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul eder.

- Hande İşsever, Site sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir web sitesini ziyaret eden kişinin bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların Site Kullanıcısı hakkında bilgi toplayarak uygun içerik hazırlanması ve daha yaralı bir İçerik sağlanması konusunda yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

- Sitemizi her ziyaret ettiğinizde isimsiz olarak IP adresiniz kayıt altına alınmaktadır.

- Site ve uygulama ile ilgili şikayet, öneri, bilgi içerikli taleplerinizi info@handetekerekoglu.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 - Site ya da Site ile ilgili bir uyuşmazlığın çıkması halinde, bu uyuşmazlığa T.C. kanunları uygulanacak ve uyuşmazlığa Gaziantep Mahkemeleri ve İcra daireleri bakacaktır.

bottom of page